Forslagene er:

Innenfor reguleringsplaner/ hytteområder:

 

Planid 201601«Mosætertoppen FB9»  

Veg1: Kronrøysa og veg2: Mellomrøysa

Saksutredning og protokoll
Kart

 

Planid 201406 «Sæterberget»

Veg1: «Bekkjedalen»

Saksutredning og protokoll
Kart

 

Spørsmål kan rettes til avd.ing Johnny Høglien tlf 970 73 862, eller sendes Øyer kommune, Kongsvegen 325,  2636 Øyer evt. postmottak@oyer.kommune.no  

Høringsfristen er 26. april 2019.