ALLEMED.no - utviklingsverktøy for organisasjoner

Med ALLEMEDs samtalekort blir det lettere å gå fra gode intensjoner til gode løsninger! Det blir lettere å se hvor hver enkelte organisasjon kan bli mer inkluderende og bidra til at flere barn får delta i aktivitet. Øyer kommune skal ha ALLEMED-dugnad 17. november 2021.

Hvis din organisasjon ønsker å utvikle dere til en mer inkluderende organisasjon, kan dere bestille verktøyene helt gratis fra www.allemed.no Der finner dere også kjøreplan og andre nyttige råd. Om dere ønsker å få hjelp til å lede en slik workshop - en ALLEMED-dugnad - i deres organisasjon, kan aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom hjerne bidra! Ta kontakt på e-post: hilde.odden.rom@oyer.kommune.no

BUA - utlånssentral for fritidsutstyr

BUA Øyer er en utlånssentral der alle kan låne utstyr til sport, spill, tur og lek. BUA har både typisk spørtsutstyr som ski og skøyter, friluftsutstyr som telt, sovepose, fjellsko og sekk, utstyr til ballspill og hageleker, samt mye, mye annet moro!

Les mer om BUA Øyer og registrer deg som lånetaker her.

Friplasser i kulturskolen

Øyer kulturskole kan gi friplasser til bl.a. barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt. Friplass søkes samtidig som søknad til elevopptak.

Les mer om Øyer kulturskole, kriterier for friplass og søknadskjema.

Hafjell Alpinsenter

Hafjell Alpinsenter gjentar suksessen med å gi alle elever ved barneskolene i Øyer kommune gratis sesongkort for sesongen 2021/2022! 
Tilbudet gjender alle barn i kommunen, til og med 7. trinn. Sesongkortet må hentes ut innen 10. desember og elevene kan selv komme og hente sesongkortet sitt i billettsalget i Hafjell Alpinsenter. For de som ikke har Axess-kort fra før, må dette kjøpes for kr 75,-.

Hafjell Alpinsenter har i år senket prisen på sesongkort for alle elever ved Øyer ungdomsskole, til 1600,-!
Sesongkortet betales og hentes i billetten hos Hafjell Alpinsenter. For de som ikke har Axess-kort fra før, må dette kjøpes for kr 75,-.

Muligheter for egenorganisert aktivitet

i Øyer har vi mange områder der man kan leke, spille eller være på tur - enten helt uten utstyr eller med utstyr tilgjengelig i BUA Øyer.

Mange av disse aktivitetsområdene finner du i dette kartet.

Oversikt over fritidstilbudet for barn og ungdom

Det er ikke alltid så lett å få oversikt over hvilke fritidsaktiviteter som finnes i et lokalmiljø. Kultur og fellestkenester har laget en oversikt over de vi kjenner til. Si i fra til aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom om vi har oversett noen!

Oversikten over alle fritidsaktivitetene finner du her.

Ungdomsklubben

Øyer ungdomsklubb er åpen for unge fra 8. trinn t.o.m. videregående. Aktivitetene er gratis.

Les med om Øyer ungdomsklubb her.

Veien inn i fritidsaktiviteter

Tromsø Idrettsråd lanserte den digitale aktivitetsguiden i november 2020. Nettsiden har som mål å fremme kunnskap og forståelse for hva deltakelse i idretten innebærer, og utgjør et verktøy for for inkludering i idretten i Norge. Plattformen utgjør samtidig en ekstra støtte for idrettsråd, aktivitetsledere, familier, offentlige institusjoner, kommuner og andre som ønsker å hjelpe flere barn til deltakelse i idrett. Informasjonen på nettsiden er tilgjengelig på flere språk.

Støtteordninger

Ungfritid har samlet en oversikt over støtteorninger for deltakelse i fritidsaktiviteter. 

Oversikt over ordninger som gir støtte i hele Norge eller kun i Innlandet finner du her.