• Eiendomsskatten betales i 4 terminer sammen med kommunale gebyrer. Fakturaene har forfall 20.mars, 20.juni, 20.september og 20.november.

• Eiendomsskatten er knyttet til eiendommen, ikke person. Dersom flere eier en bolig sammen, må de selv samordne betaling. På eiendomsskatteseddelen står det hvilken eier som er fakturamottaker.

• Beløpet som står på eiendomsskatteseddelen viser den totale eiendomsskatten for hele eiendommen.

• Er beregnet eiendomsskatt mindre enn 300 kroner, kreves den ikke inn, og det blir heller ikke sendt faktura.

• Ved eierskifte må eierne bli enige seg i mellom hvordan de fordeler eiendomsskatt og kommunale gebyrer.