Krav til formatet
Elektronisk faktura skal være i standardformatet EHF (elektronisk handelsformat).
De elektroniske adressene (i ELMA) til kommunene er henholdsvis:

Lillehammer: kommunens organisasjonsnummer 945578564
Øyer: kommunens organisasjonsnummer 961381185
Gausdal: kommunens organisasjonummer 961381274

NB! Faktura som sendes som PDF via mail er ikke en elektronisk faktura. Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner ønsker derfor ikke å motta faktura pr. mail, men i stedet en fullelektronisk faktura.

Hvordan komme i gang?
Leverandører må inngå en avtale med et aksesspunkt for levering av EHF. Oversikt over aksesspunkter finner dere her.

Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner har avtale med EVRY aksesspunkt om mottak av elektronisk faktura.

• Til høyre på denne siden, under "Se også:" finner du informasjon om elektronisk faktura.
• Her finner du kommunenesregistrering i ELMA-registeret.

Har dere ytterligere spørsmål om levering av elektronisk faktura til oss, ta kontakt med:
Fellesenhet økonomi v/ Fakturamottaket
E-post: fakturascan@lillehammer.kommune.no