Antall stemmeberettige er: 3798

Parti Forhåndsstemmer Valgting  Totalt    
Alliansen  1  0 1
Arbeiderpartiet  582 524 1106
Demokratene i Norge  14 10 24
Folkeaksjonen Nei til bompenger 1 0 1
Fremskrittspartiet  57 80 137
Helsepartiet  6  2 8
Høyre  146 114 260
Industri og Næringspartiet 3 3 6
Kristlig Folkeparti  29 29 58
Liberalistene  1 0 1
Miljøpartiet De Grønne  42 16 58
Partiet Sentrum 4 4 8
Partiet De Kristne  0  1 1
Pensjonistpartiet  1  4 5
Piratpartiet 1 2 3
Rødt  42 36 78
Senterpartiet  381 506 887
Sosialistisk Venstreparti  98 61 159
Venstre  24  25 49
Blank stemme  5  8 13