Siden Kulturminnefondet ga sine første tilskudd i 2003, har nærmere 5000 prosjekter fått støtte på til sammen 780 millioner kroner. I 2019 deler de ut over 100 millioner kroner til prosjekter over hele Norge.

Kulturminnefondet støtter tiltak på alle typer faste kulturminner, som hus og bygninger, fartøy, hageanlegg og kulturlandskap. I deres prioriteringer legger de vekt på kommunens kulturminneplaner, med formål om at et mangfold av landets kulturminner blir bevart og tatt i bruk i fremtida for felles opplevelse, kunnskap og verdiskaping.

Her kan du lese om prioriteringer og ofte stilte spørsmål.

Tidligere har det vært én årlig søknadsfrist, men fra i år er den løpende. Det betyr at private eiere når som helst kan sende Kulturminnefondet en søknad.

Her finner du Kulturminnefondets søknadsportal og veiledning til søknaden.