FAU 2021-2022

- Ola Håkon Ourom - Leder
- Kristin Weiseth - Nestleder
- Thomas Blomberg - Utegruppeansvarlig
- Edel Marit Teigen - Kasserer
- Morten Romsås - Trafikksikkerhetsansvalig
- Tone Mette Rønningen Sletmo - Arrangementsansvarlig
- Vemund Bjørke - Rektor

Årshjulet til FAU ligger her.

Referat FAU-møte 19.10.2021