Program

- Bakgrunn for kommunereformen

- Hva har skjedd hittil?

- Veien videre

- Spørsmål og gruppediskusjoner

 

Les mer om Øyer kommune og kommunereformen

 

Vel møtt på folkemøte!