Hanne følte hun ikke hadde krefter igjen til noe, men fant hjelpen hun trengte. Hun har deltatt på styrkeøkter ukentlig over en lengre periode og har funnet tilbake til gode treningsrutiner. I tillegg har hun deltatt på kurs i mestring av belastning (KiB) og kostholdskurs. Hun tror mange har fordommer mot kommunale hjelpetiltak og tjenester, men mener at dette tiltaket kan passe for de aller fleste. Hanne sier hun ikke hadde vært der hun er i dag, uten hjelpen fra Frisklivssentralen.