Furuvegen bofellesskap er en bolig knyttet til miljøtjenesten.

Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt via Øyer kommunes servicetorg, tlf. 61 26 81 00.