Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner (3:1-kommunene) er i innkjøpssamarbeid med Sør-Fron, Nord-Fron og Ringebu kommuner og Oppland fylkeskommune, INNOFF. INNOFF-samarbeidet ble inngått i 2010 og utvidet i 2013. Mange anbudskonkurranser gjennomføres i fellesskap.