Vi krever inn ubetalte krav for kommunene Øyer, Gausdal og Lillehammer. Går kravet til inkasso, må du betale inkassosalær og forsinkelsesrenter i tillegg til hovedkravet. Går kravet videre til rettslig inndrivelse, kan ytterligere kostnader påløpe.


Vi krever inn ubetalte krav for:

  • kommunale barnehager
  • aktivitetsskolen
  • legevakten
  • tannlegevakten
  • opphold på sykehjem
  • egenandel hjemmetjenester
  • husleie
  • tvangsmulkter gitt av kommunen
  • andre fakturakrav fra kommunen