Viktige oppgaver er utvikling, koordinering, fordeling av midler og kontakt med frivillige lag og foreninger i kommunen. Vi på kulturkontoret ser frem til kontakt med publikum, så har du spørsmål eller noe du lurer på ta kontakt med en av oss.

EE.jpg

 

Tjenesteleder
Eli Eriksrud
Telefon 61 10 10 09 / mobil 900 95 983
E-post: eli.eriksrud@oyer.kommune.no

AS.jpg

 

Øyer folkebibliotek
Astrid Stuve
Telefon 61 27 86 23 / 911 17 452
E-post: astrid.stuve@oyer.kommune.no

JAJ.jpg

 

Øyer kulturskole
Jon Arne Johansen
Telefon 61 26 82 68 / 934 49 803
E-post: jon.arne.johansen@oyer.kommune.no

HiR.jpg

 

Aktivitetskoordinator
Hilde Odden Rom
Telefon 997 07 025
E-post: hilde.odden.rom@oyer.kommune.no
 

JEF.jpg

 

Idrettskonsulent
Jan-Erik Fossheim
Telefon 924 26 488
E-post: jan-erik.fossheim@oyer.kommune.no
ØS.jpg Ungdomskonsulent
Øyvind Selnes
Telefon 976 34 550
E-post: oyvind.selnes@oyer.kommune.no