Regulert for 41 eneboligetomter. 
8 stk bebygd / byggeklare. 

2 ledige tomter


Eier: Halvor Moshus