I Mosjordet er det 38 barn og 12 ansatte for delt på tre avdelinger. Vi har god plass både ute og inne og er nærmeste nabo med Aurvoll skole og Trettenhallen.

I Mosjordet skal alle ha god tid til å leike. Vi er mye sammen på tvers av avdelingene og har mange felles aktiviteter. Planene er romslige slik at barna får være med på å prege hverdagen med det de er opptatt av.

Gjennom året har vi jevnlig dager der det er åpent mellom avdelingene og flere aktivitetsuker. I aktivitetsukene har vi god tid til å utforske ulike utendørs aktiviteter i hagen, friluftsliv, ballspill og turning i Trettenhallen, ski og aking, matlaging og sykling.

Vi beveger oss mye rundt omkring i nærområdet på Tretten. Her har vi skogen med en fin gapahuk, Moksaparken med skulpturer og ei spennende elv, fellesfjøs med store og små dyr og Stav med fotballbane og ikke minst marten!