Formannskapet behandlet Økonomiplan 2022-2025 og Årsbudsjett 2022 for Øyer kommune i sitt møte 16. november. 
Formannskapets innstilling legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18. november – 3. desember. 
Innstilling til driftsbudsjett for 2022 er på 539 millioner kroner, og samlet investeringsplan for perioden 2022-2025 er på 266 millioner kroner. 
Fastsetting av Øyer kommunes gebyrsatser for 2022 inngår i budsjettsaken. 
 
Kommunestyret skal behandle og vedta økonomiplan og årsbudsjett 9. desember. 
 
I høringsperioden fram til 3. desember kan innspill til budsjett og økonomiplan sendes til Øyer kommune: postmottak@oyer.kommune.no 
 
Link til budsjettdokumentene finnes her: