Hvem kan få tilbudet?

Du kan få økonomisk rådgivning dersom du:

 • Har problemer med å få pengene til å strekke til
 • Har vanskeligheter med å betale regningene dine
 • Har problemer med å betale tilbake gjelden din

Tilbudet forutsetter at du samarbeider med rådgiver. Du må legge frem de opplysningene rådgiveren trenger for å hjelpe deg.

Hva tilbyr vi?

Nav - kontoret kan hjelpe deg med å få oversikt over økonomien din og sette opp et budsjett. Du kan få hjelp til å:

 • Finne ut hvordan du kan få mindre utgifter
 • Vurdere muligheten for å øke dine inntekter
 • Unngå å bruke pengene dine feil
 • Kontakte og gjøre avtale med de du skylder penger
 • Skrive søknad om utsettelse av betaling av gjeld
 • Få opplysninger om rettigheter og plikter
 • Søke gjeldsordning
 • Kontakte namsmannen

Ring økonomirådstelefonen i NAV Gjeldsrådgivning - telefonnrummeret er 55 55 33 39 eller ta kontakt med NAV - kontoret for å avtale et møte, tlf 55 55 33 33

Her får du enkle råd og hjelp til selvhjelp.