På vegne av Asplan Viak formidler Øyer kommune varsel om utvidet plangrense for reguleringsplan.

Varsel om utvidet planområde, datert 18.6.2021