På vegne av Tine SA varsles det i henhold til Plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Tine Meieriet Tretten. Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 130/13, 130/70, 130/67 og 130/89.

Formålet med reguleringsarbeidet er å regulere eksisterende situasjon og mulighet for videre utvikling av Tine Meieriet Tretten. Planområdet ligger på Tretten sør og øst for Musdalsvegen. Planavgrensning fremgår av kart.

Kommentarer og spørsmål angående det igangsatte planarbeidet rettes til Norconsult AS ved line.brana.bergum@norconsult.com.

Vedlegg: