F.o.m. 1.oktober 2019 innføres redusert telefontid i Fakturaenheten i Fellesenhet økonomi, Lillehammer kommune, slik at telefontiden blir fra 10.00 til 14.00.

 

Bakgrunnen for dette er kort og godt at dette er nødvendig for å kunne utføre de oppgaver som vi har ift. oppdragsavtalen med kommunene/andre selskap, og hvor vi trenger en stille periode fra morgenen, samt en stille periode før arbeidsdagens slutt.

 

Håper dette ikke medfører altfor store utfordringer ift. samspillet mellom oss og våre samarbeidspartnere, men vi ser at dette dessverre er en endring vi ser må gjøres.