Praktisk informasjon

Skolefritidsordningen, SFO, er et tilbud til alle elever på 1.-4. trinn, og for barn med særskilte behov på 5.-7. trinn.

Søknad skjer vi foresattportalen; Visma flyt skole. Innlogging med ID-porten. Det er ikke mulig å sende inn SFO-søknad i perioden ca 5. juni til ca 15. juli.

Morgen-SFO åpner kl. 07:00 og varer til kl. 08:00. Fra 08:00 til skolestart 08:15 er alle ute. Det er voksne ute fra kl. 08:00. Ved overgang skole/SFO møter barna direkte på SFO. Vi starter med et måltid (medbrakt). Skolen serverer frukt hver dag. Videre er det aktiviteter inne og ute fram til barna blir hentet. SFO stenger kl. 16:30.

Gjennom koronatiden så har SFO vært delt i klassevise kohorter, men vi håper vi kan samles igjen fra kommende skoleår.

Søknadsfristen er i utgangspunktet 1. mai for å være garantert plass fra skolestart, men alle får plass, selv om det søkes etter 1. mai. Det må søkes for hvert år. Spørsmål kan rettes til SFO-leder Marianne på marianne.stenersen@oyer.kommune.no eller på 61 27 52 20.     

VELKOMMEN TIL AURVOLL SFO!

Priser

Det er vedtatt nye plass-størrelser og betalingssatser fra 1.8.2021. De er som følger:

100% (5 dager i uka)

2 760

80% (4 dager i uka)

2 490

60% (3 dager i uka)

1 950

40% (2 dager i uka)

1 390

20% (1 dag i uka)

850

Kun morgen – SFO

750

 

 

Dagsats

190

Morgen-SFO kan benyttes fritt, uavhengig av plass-størrelse.

Det er viktig at oppholdstid legges inn slik at vi alltid vet når barna skal på SFO og ca tidspunkt de blir hentet.       

Det betales for 10 måneder i året. Ferie SFO kommer i tillegg med en dagsats på kr. 190. (Samme sats både for enkeltdager gjennom skoleåret og for ferie SFO).

 

Ordning med redusert foreldrebetaling SFO.

Fra og med 1. august 2020 ble det innført en ordning med redusert foreldrebetaling på SFO for elever på 1. og 2. trinn. Fra og med 1. august 2021 vil ordningen også gjelde for 3. og 4. trinn.  Det innebærer at kostnaden for SFO maksimalt skal utgjøre 6% av husholdningens samlede, dokumenterte personinntekt. Søknadsskjema ligger her, eller på kommunens hjemmeside.

Det gis søskenmoderasjon på SFO. 25% for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3  

Vedtekter

Vedtektene ligger under fellessiden for SFO i Øyer Kommune. Klikk her.

Ferietilbud

Aurvoll skole tilbyr SFO i skolens sommerferie, fra skoleslutt og ut juni og fra om med august og fram til skolestart.  Vi har stengt i juli.

Vi har også ferie-SFO i  høst- og vinterferien, uke 9 og uke 41.

Egen invitasjon/påmelding vil bli delt ut på skolen i forkant av feriene.

Ansatte

Marianne Stenersen
Jan Erik Rønning
Åse Kråbøl
Hildegunn Sønsteli
Tonje Brendløkken
Trude Amundsen
Asta Nybakken