Praktisk info:

Skolefritidsordningen, SFO, er et tilbud til alle elever på 1. – 4. trinn og for barn med særskilte behov på 5. -7. trinn.

Søknad skjer i foresatteportalen; Visma flyt skole. Innlogging med ID-porten. Det er ikke mulig å sende inn SFO – søknad i perioden 5.juni – ca 15.juli.

Morgen-SFO åpner kl 07.00 og varer til 08.30. Vi har felles frokost kl 08.00. Kommer ditt barn etter denne tid, bør det ha spist hjemme. Fra 08.30 til skolestart til 08.45 er alle ute. Ved overgang skole /SFO, møter barna direkte på SFO. Vi starter med et måltid (medbrakt). Videre er det aktiviteter ute og inne fram til barna blir hentet. SFO stenger kl 16.30.

Søknadsfristen er i utgangspunktet 1. mai for å være garantert plass fra skolestart, men alle får plass, selv om det søkes etter denne tid. Det må søkes for hvert år. Spørsmål kan rettes til SFO-leder på bente.hegstad.hansveen@oyer.kommune.no eller på tlf. 61 27 78 10

VELKOMMEN TIL SOLVANG SKOLE SFO!

Priser:

Det er vedtatt nye plass-størrelser og betalingssatser fra 1.8.2021

 

Ferietilbud:

Solvang skole tilbyr sommer-SFO fra skoleslutt og ut juni, og fra 1. august til skolestart. Vi har stengt i juli.

Vi har også ferie-SFO i høst- og vinterferie (uke 41 og uke 9).

 

Egen invitasjon/påmelding vil bli utdelt i forkant av alle ferier.

 

Priser:

Det er vedtatt nye plass-størrelser og betalingssatser fra 1.8.2021:

100% (5 dager i uka)                                      Kr. 2 760

  80% (4 dager i uka)                                      Kr. 2 490

  60% (3 dager i uka)                                      Kr. 1 950

  40% (2 dager i uka)                                      Kr. 1 390

  20% (1 dag i uka)                                          Kr.   850

Kun morgen-SFO                                            Kr.   750

Dagsats                                                               Kr.   190

Morgen-SFO kan benyttes fritt, uavhengig av plass-størrelse.

Det er viktig at oppholdstid legges inn slik at vi alltid vet når barna skal på SFO og ca. tidspunkt de blir hentet.

Det betales for 10 måneder i året. Ferie-SFO kommer i tillegg med en dagsats på kr. 190.

Ordning med redusert foreldrebetaling: (dette skal under «Priser»):

Fra og med 1.8.2020 ble det innført en ordning med redusert foreldrebetaling på SFO for elever på 1. og 2. trinn. Fra og med 1.8.2021 vil ordningen gjelde for 3. og 4. trinn. Det innebærer at kostnaden for SFO maksimalt skal utgjøre 6% av husholdningens samlede, dokumenterte personinntekt. Søknadsskjema ligger på kommunens hjemmeside.

Det gis søskenmoderasjon på SFO – 25% for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3.

Ansatte: (her kan du sette inn årets bilde av oss på SFO)

Randi Sletten

Gunn Bjerke

Tonje Christin Sætrom Thoresen

Mia Vesteraas

Kristine Danielsen

Mats Mevik Engevold

Zeljana Bojcic

Thomas Lien Bjørnstad

Julie Gregersen

Ellen Mari K Branndbyge

Eva Aamodt

Bente H Hansveen