Skattelisten le:gges ut til offentlig ettersyn tre - 3 - uker i året fra 1.mars.

Skatteliste for offentlig ettersyn for 2021 finner du her