Skattelisten legges ut til offentlig ettersyn tre - 3 - uker i året fra 1.mars.