Pilegrimsleden går gjennom hele Øyer kommune fra Isakstuen ved Ensby, over Nermo og Håkåberget, via Lunke og Kvam til Tretten, Glomstad og over Rolla til grensen mot Ringebu. Noen partier går langs veg, men mye av leden gjennom Øyer går i skog og langs åkerkanter som krever skjøtsel for å sikre god framkommelighet for vandrere. Leden må skjøttes minst to ganger i løpet av sesongen. Øyer kommune holder kantklippere og forbruksmateriell, og bistår ved større rydding av trefall og lignende.

Interesserte foreninger eller enkeltpersoner kan ta kontakt med kultursjef Frode Fossbakken på mobil 41210505 eller e-post frode.fossbakken@oyer.kommune.no
Det kan være aktuelt å dele opp strekningene på flere lag, om det synes hensiktsmessig.
Godtgjørelse diskuteres.

Frist 1.4.15