Vi har ledig faste stillinger og vikariater 70-100% med oppstart så snart som mulig.
Øyer helsehus består av 6 ulike avdelinger, fordelt på 3 somatiske langtidsavdelinger, demensavdeling og Korttidsavdeling. Det er eget nattevakts team som også har ansvar for Hjemmeboende brukere i kommunen.
 
Arbeidsoppgavene krever sykepleier kompetanse, samt det å være fleksibel og løsningsorientert. Alle stillingene i Natt-team består av dyktige helsefagarbeidere og sykepleiere, og det er viktig å rekruttere inn riktig kandidat i denne spl. stillingen mtp. framtidig utvikling av teamet.
Vernepleiere med kompetanse og erfaring med sykepleieroppgaver kan vurderes.
 
I 2016 sto Øyer helsehus ferdig med 4 helt nye avdelinger og det var gjort en større oppgradering på bygningsmassen utenom tilbygget også. Vi har fine og store pasientrom med velferdsteknologiske løsninger som gjør at arbeidsforholdene er godt tilrettelagt for framtidig utvikling. Vi søker deg som har lyst til å være med på å utvikle tjenestene på helsehuset. For oss er det viktig å både beholde og rekruttere riktig kompetanse – og derfor søker Øyer helsehus å høre ifra deg om hva du har som målsetting og ønsker på både kort og lang sikt.
 
Ikke nøl med å ta kontakt med en av avdelingslederne for å høre hvordan vi jobber, hvem vi er eller bare for å ta en uformell prat om både hvilke stillingsstørrelser og arbeidssteder som kan være aktuelle.
- Nyutdannede oppfordres også til å søke!
 
Kvalifikasjonskrav:
  •  Autorisert sykepleier. Autoriserte vernepleiere vil bli vurdert for stillingen, men det forutsetter dokumentert erfaring og håndtering av sykepleiefaglige prosedyrer i sykehjem/helsehus fra tidligere.
  •  God faglig kompetanse.
  •  Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.
Ønsker: 
  • Erfaring fra arbeid i sykehjem/helsehus er svært ønskelig og vektlegges. Formell kompetanse innenfor eldreomsorg, demens ol. er en fordel, men stillingen krever ikke videreutdanning.
  • Gode datakunnskaper, da tjenesten benytter Gat turnussystem, TQM kvalitetsprogram og Gerica dokumentasjonssystem.
  • Gode samarbeidsevner, men også viktig å kunne jobbe selvstendig
  • Har fag og pasienten i fokus
  • Løsningsorientert og ansvarsbevisst, og har evnen til å jobbe målrettet
  • Engasjert medarbeider som tar initiativ og bidrar positivt i arbeidshverdagen men samtidig har interesse for tjenesteutviklingen.
  • Du medvirker til et åpent og positivt arbeidsmiljø, har «stå på vilje» og humor
 
Personlig egnethet, stabilitet, samarbeidsevner og god arbeidsmoral vil bli tillagt stor vekt ved alle ansettelser.
Framlegging av politiattest kreves ved ansettelse.
 
Vi kan tilby et lærerikt og godt arbeidsmiljø, faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver. Det er for tiden 2-delt turnus med eget nattevakts-team. Velferdsteknologiske løsninger i fine og romslige avdelinger som er nyoppførte i 2016.
Lønn og arbeidsvilkår i henhold til det som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 
 
Øyer kommune benytter elektronisk søknadsskjema, dette finner du her.
 
Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju.
 
Spørsmål om stillingene kan rettes til:
Øyer Helsehus, Bodil Stalenget avdelingsleder Korttidsavdeling og natt-team tlf. 477 07 974 eller e-post bodil.stalenget@oyer.kommune.no
Nina Brandsæter, avdelingsleder Skjermet/Bokoll, tlf. 902 36 884 eller e-post nina.brandsæter@oyer.kommune.no
Silje Marie Dalbakk Andresen avdelingsleder Langtidsavdelingene tlf. 948 35 919 eller e-post silje.marie.dalbakk@oyer.kommune.no 
 
Søknadsfrist: 16.10.2022