Regulert for 21 stk nye eneboligtomter. 
10 tomter er klargjorte for bebyggelse. 8 ledige

Rekkefølgekrav om gang og sykkelvei slår inn når de 10 første er utbygd.

 

Eier: Vestsiden Invest AS