Området er ferdig detaljregulet. Det er planlagt ca. 200 boenheter fordelt på eneboliger, rekkehus og blokkbebyggelse. De 4 første tomtene nederst i felt er ført opp med tilsammen 18 enheter. Det er noen få ledige av disse. 

 

Selges i sammarbeid med Nordbolig