Miljøtjenesten yter tjenester til voksne som bor i eget hjem rundt omkring i Øyer kommune, primært etter vedtak om praktisk bistand, opplæring. Underlagt enheten Miljøtjenesten og bofellesskap som består av ambulerende miljøtjeneste, bofellesskap for utviklingshemmede, arbeidssenteret, støttekontakter og BPA.
 
Vi kan tilby varierte arbeidsoppgaver og faglige utfordringer.
Ansatte i Miljøtjenesten jobber i 2-delt turnus med arbeid hver 5. helg. Det er derfor dagvakter og kveldsvakter, samt langvakter på helg hvor det i perioder vil være behov for tilkallingsvikarer.
I bofellesskap jobber de hver 3. helg med ordinære dag-/kveldsvakter. Videre kan det også være aktuelt med opplæring på andre avdelinger (bofellesskap) da vi ser fordelen av å ha ansatte som kan fungere på tvers. Hvilende nattvakter vil det også være behov for, også i Miljøtjenesten hvor det er avlastningsoppdrag hver 5. helg.
 
Et spennende arbeidssted for deg som liker utfordringer og å jobbe selvstendig etter definerte tiltaksplaner.
 
Kvalifikasjonskrav:
- Førerkort klasse B, da jobben innebærer kjøring i kommunale tjenestebiler
 
Ønsker: 
- Kunnskap og erfaring med målrettet miljøarbeid
- Kunnskap om kartlegging og motivasjonssystemer.
- Gode datakunnskaper, da tjenesten benytter GAT turnussystem, TQM kvalitetsprogram og Gerica dokumentasjonssystem.
- Gode samarbeidsevner, men som også kan jobbe selvstendig
- Løsningsorientert og ansvarsbevisst, og har evnen til å jobbe målrettet
- Voksen og engasjert medarbeider som kan være med å bygge opp, og videreutvikle tjenesten.
- Du medvirker til et åpent og positivt arbeidsmiljø, har «stå på vilje» og humor.
 
Lønn og arbeidsvilkår i henhold til det som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 
 
Øyer kommune benytter elektronisk søknadsskjema, dette finner du her.
Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju. Vikarer tas inn fortløpende.
 
Spørsmål om arbeidsplassen og tjenesten kan rettes til: Arne Johansen, avdelingsleder Bo- og avlastning, tlf. 915 97 624 eller arne.johansen@oyer.kommune.no 
 
Søknadsfrist: Løpende.