Turnusprogrammet Gat

  KLP Min Side Pensjon -  Offentlig tjenestepensjonsordninger.KF Infoserie

 

 

 

 

MinGat - turnusprogram for ansatte i Helse og omsorg. Dette er en personlig webside for ansatte der du blant annet kan se egen arbeidsplan. Her får du oversikt over registreringer knyttet til deg som ansatt, som adresse og telefonnummer, egne vakter og timeliste. Du får også informasjon om avdelingen, som vaktbok, ansattliste og ledige vakter.
 

TRYGG DIGITAL HVERDAG.