Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helseregion Sør-Gudbrandsdal

6 kommunevåpen til deltakerne i Helseregion Sør-Gudbrandsdal

Helseregion Sør-Gudbrandsdalen er et interkommunalt samarbeid om primærhelsetjenester. I samarbeidet inngår de 6 kommunene du ser logoene på i bildet over. Samarbeidet går bl.a. på legevakt, kommunalt akutt døgnopphold (KAD) - det vil si plasser for øyeblikkelig hjelp, intermediærplasser på sykehjem, FACT-team, miljørettet helsevern, felles elektronisk pasientjournal (EPJ), frisklivssentral og koordinering psykisk helse/rus. Videre er det opprettet nettverk innenfor ernæring, kreft, rehabilitering, demens og velferdsteknologi.