Hvem kan få startlån?
Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig og som heller ikke har mulighet for å spare.

Hva kan jeg få startlån til?
I hovedsak benyttes startlån til kjøp av bolig. Hvis det er mulig å få grunnfinansiering i privat bank kan kommunen toppfinansiere. Hvis det ikke er mulig å få grunnfinansiering i privat bank kan kommunen fullfinansiere. Du kan også få:

  • Hjelp til å bli boende i boligen du har
  • Refinansiering av dyre lån hvis du står i fare for å miste boligen ved tvangssalg
  • Utbedring av bolig
  • Tilpasning av bolig
  • Nybygget bolig
  • Toppfinansiering

Øyer kommunes retningslinjer for tildeling av startlån finner du her.

Øyer kommunes retningslinjer for tildeling av boligtilskudd finner du her. 

Hvordan søker jeg?
Søknaden sender du til den kommunen du ønsker å kjøpe bolig i. Søknadsskjema finner du HER

Verktøy og veiledning
Trenger du mer informasjon kan du ta kontakt med saksbehandler på telefon 612 68 100 .

Mangler du BankID eller er verge? Slik får du søkt elektronisk.

Ønsker du å gjøre endringer på lånet ditt?