Øyer Legekontor og Tretten Legekontor går over til ny telefonløsning tirsdag den 20.september. Dette kan medføre ekstra ventetid i oppstarten, og vi ber om forståelse for det. Dersom du har behov for legevakt, ring 116117. Ved behov for akutt helsehjelp, ring 113.

Legekontorene har de samme telefonnumrene som tidligere.

 

Ønsker du å fornye/bestille resept, be om legetime eller henvende deg skriftlig til legekontoret kan du gjøre dette her: Øyer og Tretten legekontor

Åpningstider:

Mandag-tirsdag 8.00-15.00
Onsdag 9.00-15.00
Torsdag-fredag 8.00-15.00

 

Lær mer om fastlege, bytte av fastlege, egenandel ved fastlegebesøk og fastlegekontakt via helsenorge.no