Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Eli Brænden

Å bo på hytta

Informasjonsskriv om bosetting på hytter

Planområde

Kommunedelplan Øyer Sør

Kommunedelplan for Øyer Sør ble sist vedtatt i 2007. Planen er under revisjon og var oppe til behandling i kommuneplanutvalget og kommunestyret, henholdsvis 7. og 22. juni 2022. Kommunestyret vedtok å sende saken tilbake til kommuneplanutvalget den 20.09.22, for instilling til kommunestyremøtet den 29.09.22. Det blir da følgelig en ny 1.gangs behandling av planforslaget. Etter dette vil planen bli lagt ut på 1. gangs høring og offentlig ettersyn.