Det er ledig fast 80 % stilling som Demenskoordinator i Helse og Omsorg,
Felles fagtjeneste fra 5.1.23.
Dersom det er ønskelig med høyere stillingsprosent kan dette vurderes. 
 
Demenskoordinator skal fungere som bindeledd mellom personer med demens, deres pårørende, aktuelle tjenesteområder, fastleger og spesialisthelsetjeneste.
 
Ansvarsområde:
Deltakelse i deler av stillingen på dagtilbudet for demens.
Ansvar for kommunenes demensteam og pådriver for oppfølging av handlingsplan demens.
Kartlegge og utrede for demens.
Koordinere oppfølging av demensutredning for hjemmeboende og sikre gode overganger mellom tjenester.
Samarbeid med frivillige organisasjoner og privatpersoner.
Ivareta tilbud til pårørende til personer med demens.
Delta i fagutvikling av personalet og andre som jobber med demens.
Deltager i fagnettverk innen demens.
 
Kvalifikasjonskrav:
Autorisert sykepleier.
Videreutdanning innen geriatri, demens eller psykiatri. Bred erfaring innen demens kan veie opp for manglende videreutdanning.
Førerkort klasse B.
 
Personlige egenskaper:
Evne til å arbeide selvstendig og i team.
Gode datakunnskaper da tjenesten benytter Standarden kvalitetsprogram og Gerica dokumentasjonssystem.
Personlig egenhet vil bli vektlagt.
 
Vi kan tilby:
Lærerikt og tverrfaglig miljø
Faglige utfordringer
Sentral posisjon i utvikling av demensomsorg i kommunen
 
Framlegging av politiattest og helseattest kreves ved tilsetting.
 
Lønn og arbeidsvilkår i henhold til det som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 
 
Øyer kommune benytter elektronisk søknadsskjema, dette finner du her. 
Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju.
 
Spørsmål om stillingen kan rettes til 
Avdelingsleder FFT Per-Rune Regstad 48 25 36 59 (08.00 – 15.00) per.rune.regstad@oyer.kommune.no 
 
Søknadsfrist: 03.10.22.