Våre eierskap er forankret i vedtatt eierpolitikk. 

Kommunestyret vedtok eiermelding 2018 i K-sak 116/18, møte 13.12.2018.

Øyer kommune har eierandeler i følgende selskaper:

 • Eidsiva Energi AS
 • Gudbrandsdal Energi AS
 • Østnorsk Filmsenter AS
 • Kompetanse-, universitets- og forskningsfondet Oppland AS
 • Gudbrandsdal Industrier AS (GIAX)
 • Hafjell-Kvitfjell Alpin AS
 • Hafjell Freepark AS
 • Hafjell Idrett AS
 • Visit Lillehammer AS
 • Ikomm AS
 • GLØR IKS
 • Innlandet revisjon IKS
 • Gudbrandsdal Krisesenter IKS
 • SMISO IKS, Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep i Oppland

En fullstendig oversikt over Øyer kommuunes eierposter mm. finner du her: Oversikt over eierposter, utvidet.