Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ergoterapi

Tjenester – Ergoterapi ikon

Nyheter og kunngjøringer – Ergoterapi ikon

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien skal yte hjelp til hjemmeboende med kort-eller langvarig sykdom/funksjonshemming og bidra til at den enkelte får mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem. Det ytes hjelp til nødvendig medisinsk behandling som f.eks, sårskift og medisindosering, støtte og hjelp til personlig hygiene og tilsyn og rådgiving i forbindelse med forebyggende tiltak.

Rehabilitering

Rehabilitering omhandler blandt annet hjelp til opptrening av f.eks. etter skade / sykdom / sykehusinnleggelse / avlastning og pleie- og omsorg ved livets slutt. 

 

2017-12-04
Hjelpende hender

Hverdagsrehabilitering

Helse og omsorg tilbyr hjelp til opptrening hjemme hos deg.

2016-11-23
Øyer helsehus

Øyer helsehus

Øyer Helsehus ligger sentralt på Tretten, like i nærheten av Aurvoll barneskole. Den eldste bygningsmassen er fra 1978, hvor det etter hvert har blitt bygd på og utviklet i flere omganger. I 2016 var siste utbygging av Øyer helsehus, hvor det i dag er 40 langtidsplasser og 7 korttidsplasser. Øyer helsehus er delt inn i mindre avdelinger etter pasientenes behov og funksjonsnivå.


Ansattstaben består av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, assistenter og egen sykehjemslege. Bygget i seg selv er rustet opp med velferdsteknologiske løsninger og alle rommene har egne bad. Den eldste delen av bygningsmassen ble totalrenovert i forbindelse med utbyggingen i 2016.


I tilknytning til Helsehuset har vi Furumo, som består av 11 omsorgsleiligheter som ligger under Hjemmetjenesten. Beboerne her er per definisjon hjemmeboende brukere med evt. bistand fra hjemmetjenesten, men de har enkel tilgang å benytte tilbud og aktiviteter som finnes på Øyer helsehus (se Serviceerklæring).


Tjenestetilbudet er lovregulert og vurderes ut ifra pasientens behov for tjenester.

 

2011-04-02