Det finnes flere veier til Rom, eller i denne sammenheng til fagbrev. De ansatte som nå tar utdanning, er voksne personer som faller utenfor den vanlige lærlingeordningen. Teorikravet er bestått teoretisk eksamen i lærefaget fra Vg3-nivå, samt 25 % lengre allsidig praksis i faget enn innenfor lærlingordningen (normalt minst 5 år). Det avsluttes med en fagprøve, som er lik den lærlinger i vanlig lærlingeløp tar.

En av de som har gjennomført utdanning på denne måten er Kristina Reistad. Hun har bestått fagprøven og er nå helsefagarbeider. Vi gratulerer så mye!

Vi i Sektor Helse og Omsorg er glade for at så mange velger å utdanne seg innenfor vårt fagfelt.

Bildet viser helsefagarbeider Kristina Reistad sammen med avdelingsleder Nina Brandæter. Foto: Hege Volehaugen.