Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Habilitering og rehabilitering

Tjenester – Habilitering og rehabilitering ikon

Nyheter og kunngjøringer – Habilitering og rehabilitering ikon

Privat fysikalsk institutt

Øyer kommune har avtale om driftstilskudd med 4 fysioterapeuter, det vil si 2 x 100 % driftstilskudd i Øyer sogn, og med 2 fysioterapeuter (i 150 % driftstilskudd) i Tretten sogn.

2017-12-04

Rehabilitering

Rehabilitering omhandler blandt annet hjelp til opptrening av f.eks. etter skade / sykdom / sykehusinnleggelse / avlastning og pleie- og omsorg ved livets slutt. 

 

2017-12-04
Stetoskop

Sykehjemslege

Sykehjemslegen er en rolle som har vokst fram i primærhelsetjenesten etter samhandlingsreformen. Lege med ansvar for medisinskfaglig behandling i botilbud med heldøgns pleie.

2017-11-28
Øyer helsehus

Øyer helsehus

Øyer Helsehus ligger sentralt på Tretten, like i nærheten av Aurvoll barneskole. Den eldste bygningsmassen er fra 1978, hvor det etter hvert har blitt bygd på og utviklet i flere omganger. I 2016 var siste utbygging av Øyer helsehus, hvor det i dag er 40 langtidsplasser og 7 korttidsplasser. Øyer helsehus er delt inn i mindre avdelinger etter pasientenes behov og funksjonsnivå.


Ansattstaben består av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, assistenter og egen sykehjemslege. Bygget i seg selv er rustet opp med velferdsteknologiske løsninger og alle rommene har egne bad. Den eldste delen av bygningsmassen ble totalrenovert i forbindelse med utbyggingen i 2016.


I tilknytning til Helsehuset har vi Furumo, som består av 11 omsorgsleiligheter som ligger under Hjemmetjenesten. Beboerne her er per definisjon hjemmeboende brukere med evt. bistand fra hjemmetjenesten, men de har enkel tilgang å benytte tilbud og aktiviteter som finnes på Øyer helsehus (se Serviceerklæring).


Tjenestetilbudet er lovregulert og vurderes ut ifra pasientens behov for tjenester.

 

2011-04-02