Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer og kunngjøringer

Høring av lokal forskrift

Forslag til lokal forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll etter forurensningsforskriften, for Øyer kommune er nå lagt ut på høring.

Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Mosetertoppen-Pjeksen FB5, 6 og del av FB13 i Øyer kommune

pjeksen.png

Det ble sendt ut varsel om oppstart av denne planen den 25.10.2017.
Av forskjellige årsaker, bl.a. avklaringer og utredninger av spørsmål om flom- og overvannshåndtering, har arbeidet med å forberede planen tatt lang tid. På grunn av dette ble det på ny sendt ut varsling av oppstart i medio august 2023 av detaljregulering for området iht plan- og bygningslovens § 12-8. Nytt oppstartsmøte med Øyer kommune ble holdt 6.6.2023.

Planavgrensning

Varsel om oppstart av planarbeid - Fiskehusvegen vegserviceanlegg

Mc Donald`s

Iht. Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid i Øyer kommune.
Firma Food Folk Norge AS ønsker å legge til rette for etablering av en restaurant for hurtigmatkjeden McDonald’s ved E6 / Granrudmoenkrysset i Øyer kommune. Hovedvirksomhet på området vil være matservering samt bestilling og utlevering av mat til biler, såkalt «drive-thru», samt parkeringsplasser og ladestasjoner.