Dette skal være en hagefest for folket – der et tverrsnitt av fylkene Hedmark og Oppland skal være representert.

Slottet ønsket først og fremst en god bredde når det gjelder gjestene – både i alder, kjønn, etnisitet, yrkesbakgrunn, organisasjonsbakgrunn og sosiale forhold.

Ordførerne ble bedt om å finne 12 representanter fra Øyer kommune som skulle inviteres til festen fra Øyer kommune. For at alle skulle ha en lik mulighet til å bli invitert, ble det foretatt loddtrekning fra valglista.  

 

De heldige inviterte er:

Prestegarden

Ola

Løvseth

Odd Helge

Lien Bjørnstad

Mari

Vangen

Anita

Bjørnhaug

Anders

Christiansen

Gerd Annie

Hazjijev

Mohammad Kamil

Einstad

Aud

Regland

Inger Birgith

Uglem

Lars Tore Haugen

Longseth

Linda

Rybakken

 

Trond

 

I tillegg er ordfører invitert.