Øyer kommune utfører drift- og vedlikeholdsoppgaver på kommunale veger og grøntanlegg. Vi skal sørge for at vegene er kjørbare til enhver tid ihht regler fastsatt av kommunestyret i 2009. Vi skal også sørge for at kommunale grøntanlegg, stier og uteområder ser velpleide ut.

Klager på kommunale veger kan varsles via Melde feil og mangler