Haller/anlegg man kan leie

  • Øyerhallen
  • Trettenhallen
  • Styrkerom
  • Øyer idrettsplass kunstgress
  • Øyer idrettsplass gress
  • Stav idrettsplass gress (Tretten)

Idrettsplassene er i utgangspunktet åpent for alle under uorganiserte forhold. Håper alle respekterer at aktivitetsområdene kan være stengt i perioder for vedlikehold eller for å begrense slitasje. Ønsker grupper utenfor Øyer-Tretten IF å leie aktivitetsflater for organisert trening ta kontakt.

Søke om treningstid

Det er daglig leder i Øyer-Tretten Idrettsforening som fordeler den faste treningstiden i hallene gjennom et koordineringsmøte i mai/juni hvert år. Daglig leder har også ansvar for utleie av strøtimer og til enkeltstående arrangementer.

Ta kontakt med daglig leder for nærmere informasjon og muligheter:

Jan-Erik Fossheim

E-post: janerik@trettenhallen.no

Mobil: 92426488

 

Kriterier/vilkår

Organiserte lag og foreninger som er medlemmer av Norges Idrettsforbund, via Øyer Idrettsråd, vil være prioritert ved tildeling av treningstider. Inne-idretter (f.eks. håndball, innebandy, turn) blir prioritert før ute-idrettene (f.eks. fotball, ski ol). Uorganiserte lag og privatpersoner vil kun bli tildelt treningstid, hvis det blir ledig tid etter at organiserte lag og grupper har fått tildelt sine timer (strøtimer).

Enkeltstående arrangement

Dette er arrangementer som arrangeres av andre enn lokale lag og foreninger.

Priser er etter avtale.

Ta kontakt med daglig leder for nærmere informasjon og muligheter:

Jan-Erik Fossheim

E-post: janerik@trettenhallen.no

Mobil: 92426488

Pris på leie

Alle priser er per time.
(prisene under gjelder 2020)

 

 

 

Hele hallen

2/3 av hallen

1/2 av hallen

1/3 av hallen

Øyerhallen

Eksterne

Lokale

kr 690

kr 435

     -

     -

kr 345

kr 215

     -

     -

Trettenhallen

Eksterne

Lokale

kr 690

kr 435

kr 450

kr 290

     -

     -

kr 230

kr 145

Styrkerom

Øyerhallen

 

1800 kr i året

 

Øyer Ip kunstgress

 

750 kr

 

Arrangementer:

 

Etter avtale

 

 

 

Dette er sesongpriser for lag og foreninger utenfor Øyer kommune. Leie av gressbaner etter avtale.

Sesong, haller: september-april. Andre priser kan avtales utenfor sesong.

 

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist 1. juni for de som søker for hele sesongen. Fortløpende for de som søker strøtimer.