Stortinget vedtok 17.april i år en ordning for reduksjon av foreldrebetaling i barnehagen for familier/husholdninger med lav inntekt. 

Fredag 5.juni ble det gjort vedtak om gratis kjernetid med rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke for familier/husholdninger med lav inntekt. Denne er gjeldende fra 1. august 2015, og gjelder alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart.

Søknadsfrist: 1.juli 2015

Vedlagt ligger informasjonsbrev og søknadsskjema. Disse finner du i boksen til høyre på siden.

Les mer om redusert foreldrebetaling og kjernetid her