På Kulturhuset Banken i Lillehammer ble det lørdag 18. november arrangert kulturell markering i regi av Bosnia-Hercegovina-forbundet. Det var storstilt oppmøte av gjester som blant annet statsråd, statssekretærer, ambassadører og ordførere. Takknemligheten fra både Bosnia og Norge var en rød tråd mellom alle talene med eksempler på hva bosniere har betydd for samfunnet der de bosatte seg.

Stor takknemlighet
Bosnia-Hercegovina-forbundet ønsket å benytte 30 årsjubileet til å vise sin takknemlighet for den varme velkomsten bosnierne fikk da de kom til Norge etter å ha opplevd uro og frykt i eget hjemland. I dag kan de vise til at bosniere er bidragsytere på flere plan i det norske samfunn, i arbeidslivet, kulturlivet og i politikken. Det var ingen selvfølge at resultatet skulle bli sånn, men med den mottakelsen bosniere fikk, ble dette mulig.

51 av 65 bor fortsatt i Øyer
For 30 år siden ble hele 65 av alle 150 bosniske flyktninger som kom til Øyer bosatt i kommunen. I 2023 bor det fremdeles 51 bosniere i Øyer, alle med sin historie og betydning i kommunen.

– Det var hyggelig at noen av dem som var til stede hadde invitert med seg venner fra Øyer, slik at vi fikk samlet oss til et bilde, sier Ordfører for Øyer kommune, Anne Marie Sveipe stolt.

Utmerkelse til Øyer kommune
For å vise sin store takknemlighet til Øyer kommune ble det utdelt en utmerkelse til kommunen fra Bosnia-Hercegovina-forbundet for at kommunen tok imot flyktningene med åpne armer.

– Dere tok imot oss med mye varme og åpne armer, og så ikke begrensninger for hva vi kunne bidra med i deres samfunn. Vi har alltid følt støtte og oppmuntring, som har bidratt til å gi oss muligheter og åpnet dører for ny lærdom og utvikling, står det i utmerkelsen Øyer kommune fikk fra forbundet.

Det ble en minnerik og fin feiring av et godt vennskap mellom to land gjennom mange år, og flere til i fremtiden.