Formannskapet
20.09.2022 kl. 10:15 - 12:15
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 20.09.2022
KOMMUNEØKONOMI 2022
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 20.09.2022
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 20.09.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
54/2022 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (1) Vis
55/2022 ENTRÉ ØYER - NESTE FASE Vis Vis (7)
56/2022 SØKNAD OM STØTTE TIL IDRETTSANLEGG ØYER-TRETTEN IF Vis (2) Vis
57/2022 REDUKSJON NATT-TEAM Vis (3) Vis
58/2022 ETABLERING AV INTERKOMMUNALT FACT-TEAM - SØR-GUDBRANDSDAL - FRA 2023 Vis (4) Vis
59/2022 TV-AKSJON 2022 - OPPFORDRING TIL BIDRAG Vis Vis (2)
60/2022 REFERATER - FSK 20.09.2022 Vis (14) Vis
61/2022 KRAV OM VILKÅRSREVISJON FOR MOKSA Vis (7) Vis