Formannskapet
22.03.2022 kl. 08:30 - 13:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 22.03.2022
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 22.03.2022
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 22.03.2022
STATISTIKK ØYER SKADEFELLING, SAK 20/22

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
17/2022 TRODAL BOLIGFELT: GRUNNEIERAVTALE MED ARNE HAUG - GBNR 32/1 - UTVIDELSE AV UTBYGGINGSAREAL PGA ETABLERING AV MASSEFANGDAM Vis (2) Vis
18/2022 SØKNAD OM STØTTE TIL ØYER-TRETTEN LIONS CLUB - RØDE FJÆR AKSJON Vis (1) Vis
19/2022 SØKNAD OM MIDLER TIL GJENNOMFØRING AV BISPEVISITAS Vis (2) Vis
20/2022 MIDLER TIL BEREDSKAP FOR ØYER SKADEFELLINGSLAG - BEITESESONGEN 2022 Vis (1) Vis
21/2022 SNOWBALL 2022 - SØKNAD OM TILSKUDD Vis (2) Vis
22/2022 STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (6) Vis
23/2022 KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING TIL NÆRINGSLIVET FRA KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET (KKD) - 7.RUNDE Vis (1) Vis Vis (1)
24/2022 INNSPILL TIL NASJONAL HELSE- OG SYKEHUSPLAN 2024-2027 Vis (1) Vis
25/2022 HØRING UTVIKLINGSPLAN 2022-2039 SYKEHUSET INNLANDET HF Vis (2) Vis Vis (1)