Formannskapet
22.03.2022 kl. 08:30 - 13:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 22.03.2022
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 22.03.2022
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 22.03.2022
Ikon for filtype pdfSTATISTIKK ØYER SKADEFELLING, SAK 20/22

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
17/2022 Ikon for filtype pdfTRODAL BOLIGFELT: GRUNNEIERAVTALE MED ARNE HAUG - GBNR 32/1 - UTVIDELSE AV UTBYGGINGSAREAL PGA ETABLERING AV MASSEFANGDAM Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
18/2022 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE TIL ØYER-TRETTEN LIONS CLUB - RØDE FJÆR AKSJON Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
19/2022 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM MIDLER TIL GJENNOMFØRING AV BISPEVISITAS Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
20/2022 Ikon for filtype pdfMIDLER TIL BEREDSKAP FOR ØYER SKADEFELLINGSLAG - BEITESESONGEN 2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
21/2022 Ikon for filtype pdfSNOWBALL 2022 - SØKNAD OM TILSKUDD Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
22/2022 Ikon for filtype pdfSTØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
23/2022 Ikon for filtype pdfKOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING TIL NÆRINGSLIVET FRA KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET (KKD) - 7.RUNDE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
24/2022 Ikon for filtype pdfINNSPILL TIL NASJONAL HELSE- OG SYKEHUSPLAN 2024-2027 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
25/2022 Ikon for filtype pdfHØRING UTVIKLINGSPLAN 2022-2039 SYKEHUSET INNLANDET HF Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)