Kommunestyret
16.06.2022 kl. 08:30 - 16:00
Rådhuset

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 16.06.2022
SAMLEDOKUMENT - BUDSJETTKONFERANSEN 16.06.2022
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 16.06.2022
SAMLEDOKUMENT BUDSJETTKONFERANSE 16.06.2022
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 16.06.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
63/2022 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2022 Vis (5) Vis Vis (1)
64/2022 INVESTERINGSPLAN ØYER KOMMUNE 2023-2026 Vis (1) Vis Vis (1)
65/2022 FV. 2556 SØR-TRETTENVEGEN - MEDFINANSIERING GANG- OG SYKKELVEG Vis Vis (1)
66/2022 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR STI- OG LØYPEPLAN FOR ØYER KOMMUNE 2023-2027 - ENDELIG VEDTAK Vis (1) Vis Vis (2)
67/2022 SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM MEDLEM OG VALG AV NYE MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL FORLIKSRÅD Vis Vis (1)
68/2022 IA AVTALEN - LOKAL HANDLINGSPLAN FOR 2020 - 2022 - EVALUERING Vis (1) Vis Vis (1)
69/2022 PLANID 201A - REGULERINGSENDRING - PELLESTOVA Vis (10) Vis Vis (1)
70/2022 GBNR 80/77 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - SKOGTEIG PÅ 126,5 DAA SOM TILLEGGSAREAL Vis (1) Vis
71/2022 GNBR 80/78 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - SKOGTEIG PÅ 23,5 DAA SOM TILLEGGSAREAL Vis (1) Vis
72/2022 GBNR 80/79 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - STRANDLINJE Vis (1) Vis
73/2022 GBNR 77/1 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - LANDBRUKSEIENDOM RUSTEN Vis (1) Vis Vis (1)