Kommunestyret
27.01.2022 kl. 08:30 - 15:30
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.01.2022
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.01.2022
PRESENTASJON - ØYER-TRETTEN FRIVILLIGSENTRAL
PRESENTASJON AV ARBEIDET MED NYTT DELEGERINGSREGLEMENT
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.01.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2022 TRODAL BOLIGFELT: GRUNNEIERAVTALE MED ERLING JEVNE - GBNR 33/1 - UTVIDELSE AV UTBYGGINGSAREAL PÅ GRUNN AV ENDRET VEGTRASE Vis (1) Vis Vis (2)
2/2022 INVITASJON - DAGSTURHYTTA INNLANDET Vis (3) Vis Vis (3)
3/2022 TEMAPLAN FOR RELIGIØSE KULTURMINNER 2021 - 2025 Vis (1) Vis Vis (4)
4/2022 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2022 Vis (2) Vis Vis (1)
5/2022 FRITAK FRA VERV SOM VARAMEDLEM OG VALG AV NYTT VARAMEDLEM TIL LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL FORLIKSRÅD Vis
6/2022 SØKNAD OM FORLENGELSE AV PERMISJON FRA POLITISKE VERV - NYVALG Vis Vis (3)
7/2022 HØRING: EVENTUELL OPPDELING AV INNLANDET FYLKESKOMMUNE Vis (1) Vis Vis (1)
8/2022 KS - DEBATTHEFTE 2022: INNSPILL TIL MANDATET FOR LØNNS- OG AVTALEFORHANDLINGER MM Vis (2) Vis Vis (1)
9/2022 DISPONERING AV NÆRINGSFONDET Vis (1) Vis Vis (1)
10/2022 STATUS OG ORGANISERING AV ENTRÉ ØYER Vis (2) Vis Vis (4)
11/2022 INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 27.01.2022 - HJELP TIL HUSSTANDER MED STRØMREGNING Vis
12/2022 REFERATER - KST 27.01.2022 Vis (2) Vis