Kommunestyret
27.10.2022 kl. 18:30 - 22:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.10.2022
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.10.2022
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.10.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
107/2022 ØKONOMIRAPPORTERING 2. TERTIAL 2022 Vis (4) Vis Vis (1)
108/2022 FV. 2556 SØR-TRETTENVEGEN - KOMMUNAL MEDFINANSIERING GANG- OG SYKKELVEG Vis (2) Vis Vis (3)
109/2022 STØTTEORDNING I FORBINDELSE MED BRUKOLLAPS Vis Vis (1)
110/2022 UBA - SLUTTBEHANDLING - HØGHAUGEN H6B (201808) Vis (1) Vis Vis (5)
111/2022 SLUTTBEHANDLING UTBYGGINGSAVTALE Vis (1) Vis Vis (5)
112/2022 UTBYGGINGSAVTALE TIL SLUTTBEHANDLING Vis (1) Vis Vis (5)
113/2022 UTBYGGINGSAVTALE TIL SLUTTBEHANDLING Vis (1) Vis Vis (2)
114/2022 GBNR 16/101 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Vis (1) Vis Vis (1)
115/2022 GBNR 17/50 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Vis (1) Vis Vis (1)
116/2022 INTERKOMMUNAL PLAN FOR FJELLOMRÅDENE Vis (2) Vis Vis (2)
117/2022 KRAV OM VILKÅRSREVISJON FOR MOKSA Vis (7) Vis Vis (2)
118/2022 UGYLDIG DELEGERINGSVEDTAK Vis (2) Vis Vis (2)
119/2022 ETABLERING AV INTERKOMMUNALT FACT-TEAM - SØR-GUDBRANDSDAL - FRA 2023 Vis (4) Vis Vis (3)
120/2022 REDUKSJON NATT-TEAM Vis (3) Vis Vis (2)
121/2022 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VIA OVERLEVERTE BILDER Vis (2) Vis Vis (1)
123/2022 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 25.08.2022 Vis (1) Vis Vis (1)
124/2022 HØRINGSINNSPILL - REGIONAL PLAN FOR DET INKLUDERENDE INNLANDET Vis (1) Vis
125/2022 FRITAK POLITISKE VERV Vis
126/2022 REFERATER - KST 27.10.2022 Vis (5) Vis
127/2022 LOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK OM INHABILITET - SAK 105/22 Vis (3) Vis Vis (2)